Stage for rent

บริการให้เช่า เวที (Stage) พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.2 x 1.2 m มีหลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

บริการให้เช่า เวที (Stage) สำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง ขนาด 0.6 x 1.2 m มีหลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

กว้าง 2.4 เมตร ยาว 2.4 เมตร สูง 60 cm แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

กว้าง 3.6 เมตร ยาว 3.6 เมตร สูง 60 cm แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

กว้าง 4.8 เมตร ยาว 4.8 เมตร สูง 60 cm แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

กว้าง 3.6  เมตร ยาว 2.4 เมตร สูง 60 cm แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

Powered by MakeWebEasy.com