บทความทั้งหมด

เช่าเครื่องเสียงลำโพงถือพกพา ขนาด 4 นิ้ว 1 ใบ / ไมค์ลอย 1 ตัว มีแบตเตอรี่ในตัว

เช่าเครื่องเสียงลำโพงล้อลาก ขนาด 15 นิ้ว 1 ใบ / ไมค์ลอย 2 ตัว มีแบตเตอรี่ในตัว

เช่าเครื่องเสียงลำโพง 12 นิ้ว 2 ใบ / ไมค์ลอย 2 ตัว ไม่มีเจ้าหน้าที่

เช่าเครื่องเสียงลำโพง 12 นิ้ว 2 ใบ / ไมค์ลอย 2 ตัว มีเจ้าหน้าที่

เช่าเครื่องเสียงลำโพง Behringer 12 นิ้ว 2 ใบ / ไมค์ลอย 2 ตัว มีเจ้าหน้าที่

เช่าเครื่องเสียงลำโพง PS NEXO 15 นิ้ว 2 ใบ ไมค์ลอย 2 ตัว มีเจ้าหน้าที่

เช่าเครื่องเสียงลำโพง Behringer 15 นิ้ว 2 ใบ ไมค์ลอย 2 ตัว มีเจ้าหน้าที่

เช่าเครื่องเสียงลำโพง 12 นิ้ว 4 ใบ ไมค์ลอย 2 ตัว ไม่มีเจ้าหน้าที่

เช่าเครื่องเสียงลำโพง 12 นิ้ว 4 ใบ ไมค์ลอย 2 ตัว มีเจ้าหน้าที่

เช่าเครื่องเสียงลำโพง 15 นิ้ว 4 ใบ ไมค์ลอย 4 ตัว มีเจ้าหน้าที่

ลำโพง 12 นิ้ว ไมค์ลอย 2 ตัว ไมค์สาย 2 ตัว ไม่มีเจ้าหน้าที่

เช่าเครื่องเสียงลำโพง 15 นิ้ว ไมค์ลอย 2 ตัว ไมค์สาย 2 ตัว มีเจ้าหน้าที่

เช่าเครื่องเสียงลำโพงตัว i Subbassในตัว 12 นิ้ว ไมค์ลอย 2 ตัว ไมค์สาย 2 ตัว ไม่มีเจ้าหน้าที่

เช่าเครื่องเสียง"วงแบรนด์" ในกรุงเทพฯ เช่าชุดเครื่องเสียงพร้อม ลำโพง Line Array ขนาด 12 นิ้ว 6 ใบ เช่าเครื่องเสียงพร้อมลำโพง Moniter Behringer 15 นิ้ว 4 ใบ เช่าเครื่องเสียง พร้อมลำโพง Sub woofer ขนาด 18 นิ้ว 4 ใบ รองรับแขกในงาน Indoor แขกในงาน ประมาณ 200-400 ท่าน Outdoor แขกในงาน ประมาณ 150-300 ท่าน

เช่า Drumset by TAMA เช่ากลองชุด โดย TAMA ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Drumset by TAMA & Guitar Amp by Peavey & Bass Amp by Peavey & Keyboard Amp by Peavey ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เช่าไฟ Par LED ย้อมสี จำนวน 4 ดวง ไม่มีคนคุม

เช่าไฟ Par LED แสงขาว จำนวน 4 ดวง ไม่มีคนคุม

เช่าไฟ Par LED ย้อมสี จำนวน 8 ดวง พร้อมบอร์ดควบคุมไฟ

เช่าไฟ Par LED แสงขาว จำนวน 8 ดวง พร้อมบอร์ดควบคุมไฟ

เช่าไฟ Par LED ย้อมสี จำนวน 12 ดวง พร้อมบอร์ดควบคุมไฟ

เช่าไฟ Par LED แสงขาว จำนวน 12 ดวง พร้อมบอร์ดควบคุมไฟ

เช่าไฟ Beam ย้อมสี จำนวน 2 ดวง พร้อมบอร์ดควบคุมไฟ

เช่าไฟ Beam ย้อมสี จำนวน 4 ดวง พร้อมบอร์ดควบคุมไฟ

เช่าไฟโฟโล่ (Follow Light) 1 ตัว พร้อมฐาน Stage สูง 1.2 เมตร

เช่าไฟปลอม LED 200 วัตต์ แสงสีแดง เหมาะสำหรับสถาทีที่ต้องการใช้ไฟ จำลองไฟ จำลองคบเพลิง แต่อยู่ในสถานที่ที่ห้ามจุดไฟ เป็นไฟจำลอง หรือเดินรอบกองไฟ แบบไม่ร้อน

เช่าไฟสำหรับส่องสว่างหรือย้อมเน้นแสงเคลียร์ สีขาว เป็นธรรมชาติ เช่าไฟBackdrop เช่าไฟPhoto-Backdrop

เช่าไฟสำหรับส่องสว่างหรือย้อมเน้นแสงบาง ไม่แสบตามากนัก เช่าไฟBackdrop เช่าไฟPhoto-Backdrop

เช่าไฟสำหรับส่องสว่าง ขนาด 200 watt ตัวใหญ่กว่า (สว่างกว่าตัว 50 watt) ย้อมเน้นแสงเคลียร์ สีขาว เป็นธรรมชาติ เช่าไฟBackdrop เช่าไฟPhoto-Backdrop เช่าไฟส่องBackdrop เช่าไฟส่องPhoto-Backdrop

เช่าไฟสำหรับส่องสว่าง ขนาด 200 watt ตัวใหญ่กว่า (สว่างกว่าตัว 50 watt) แสงนวลจะไม่แสบตามากนัก เช่าไฟ Backdrop เช่าไฟPhoto-Backdrop

เช่าไฟspotlight กำลังไฟสูงสุด 400 วัตต์ที่ทางเรามี สำหรับส่องสว่างกว่าหรือย้อมเน้นแสงเคลียร์เป็นธรรมชาติ แต่จะค่อนข้างแสบตา เช่าไฟBackdrop เช่าไฟPhoto-Backdrop

เช่าไฟspotlight กำลังไฟสูงสุด 400 วัตต์ที่ทางเรามี จะเป็นชุดไฟ spotlight 4 ดวง พร้อมขาตั้ง ไฟสำหรับส่องสว่างกว่าหรือย้อมเน้นแสงเคลียร์เป็นธรรมชาติ เช่าไฟBackdrop เช่าไฟPhoto-Backdrop

ให้เช่า iball 30 cm เหมาะกับท่านประธาน 1-3 ท่าน สามารถใส่ได้ไม่เกิน 2 โลโก้

ให้เช่า iball 40 cm เหมาะกับท่านประธาน 2-5 ท่าน สามารถใส่ได้ไม่เกิน 2 โลโก้

ให้เช่า iball 50 cm เหมาะกับท่านประธาน 2-8 ท่าน สามารถใส่ได้ไม่เกิน 3 โลโก้

ให้เช่า iball 60 cm เป็นiballขนาดใหญ่สุดที่ทางเรามี เหมาะกับท่านประธาน 3-8 ท่าน สามารถใส่ได้ไม่เกิน 2 โลโก้ เป็นแนวตรง มุมมองเดียว

ให้เช่าเปเปอร์ชู๊ต 2 กระบอก (Paper shoot) เครื่องยิงกระดาษพร้อมกระดาษสี สามารถเลือกสีกระดาษได้สองสีครับ ใช้สำหรับช่วงเปิดตัว ช่วง Opening งานแต่งงาน ช่วงตัดเค้ก และงานอีเวนท์

ให้เช่าเปเปอร์ชู๊ต 4 กระบอก (Paper shoot) พร้อมกระดาษ เครื่องยิงกระดาษพร้อมกระดาษสี สามารถเลือกสีกระดาษได้สองสีครับ ใช้สำหรับช่วงเปิดตัว ต้องการกระดาษดูเยอะเป็นพิเศษ ช่วง Opening งานแต่งงาน ช่วงตัดเค้ก และงานอีเวนท์

เครื่องทำฟองสบู่ 2 หัว (Bubble 2 หัว) ใช้สำหรับงานแต่งงาน ช่วงตัดเค้ก และงานอีเวนท์

ให้เช่าเครื่องทำควันลอยต่ำ แล้วจะค่อยๆลอยสูงเป็นหมอกครับ ใช้สำหรับช่วงเปิดตัว ช่วง Opening งานแต่งงาน ช่วงตัดเค้ก และงานอีเวนท์

พ่น Co2 ช่วงเปิดพิธีการ รวมขนส่งในกทม. ติดตั้งวันงาน และ รื้อถอน อยู่ที่ 8,500 บาทครับ

เช่าเครื่องไดร์ไอซ์(Dryice) พร้อมสายต่อรวมควันให้เลียดพื้น รวมขนส่งในกทม. ติดตั้งวันงาน และ รื้อถอนอยู่ที่ 8,500 บาทครับ

(Projector 70 inch) ต่อภาพกับคอมพิวเตอร์ สำหรับพรีเซน งานแต่ง แนะนำสินค้า

(Projector 100 inch) ต่อภาพกับคอมพิวเตอร์ สำหรับพรีเซน งานแต่ง แนะนำสินค้า

บริการให้เช่า เวที (Stage) พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.2 x 1.2 m มีหลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

บริการให้เช่า เวที (Stage) สำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง ขนาด 0.6 x 1.2 m มีหลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

กว้าง 2.4 เมตร ยาว 2.4 เมตร สูง 60 cm แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

กว้าง 3.6 เมตร ยาว 3.6 เมตร สูง 60 cm แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

กว้าง 4.8 เมตร ยาว 4.8 เมตร สูง 60 cm แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

กว้าง 3.6  เมตร ยาว 2.4 เมตร สูง 60 cm แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

Powered by MakeWebEasy.com